Ostrzeżenie: System ten jest chroniony przez prawo autorskie i umowy międzynarodowe. Nieautoryzowane kopiowanie, dystrybucja oraz ujawnianie osobom nie uprawnionym całości programu lub jego części grozi odpowiedzialnością karną.
Właściciel systemu:
OVIME SP. Z O.O. - 2024 - v3.2